Hicka hos spädbarn

Spädbarn har väldigt ofta hicka, vissa barn har hicka varje dag. Det finns några enkla knep som kan förebygga och behandla hickan.


hicka bebisSpädbarn har väldigt ofta hicka vilket beror på att de sväljer väldigt mycket luft när de äter och att de ofta får sammandragningar i mellangärdet.

Detta är helt normalt och barnet har inte ont eller tycker inte att det är särskilt obehagligt med hicka.

För att förebygga och behandla hicka hos ditt spädbarn kan du:

  • Använda en nappflaska med ett mindre hål i
  • Byta amningsställning
  • Vissa blir hjälpta genom att få napp
  • Om barnet har hicka kan du pröva att amma det, då brukar hickan gå över
  • Amma lite mellan måltiderna eller ge vatten i nappflaska
  • Låt barnet rapa efter amning
  • Vänta ut hickan – kom ihåg att det är både vanligt och ofarligt.